terug naar cases

Supply Chain Masters

Rebranding over de hele lijn met een nieuwe website

website
branding
applicatie
webshop

Maak kennis met Supply Chain Masters. Dit kenniscentrum is dé partner voor al wie actief is in het domein van inkoop, logistiek en supply chain. Ze maken en organiseren kwaliteitsvolle en innovatieve kennisdeling, professionele netwerkevents en praktijkgerichte en direct toepasbare opleidingen.

Waarom rebranden

Een rebranding is een complex proces maar het is een krachtig hulpmiddel om een bedrijf nieuw leven in te blazen en het te helpen om nieuwe niveaus van succes te bereiken. We gaan hier aan de slag met het imago, de identiteit en de reputatie van een bedrijf. Eerst gaat een denktank aan de slag voor het uitdenken van een nieuwe naam. Daarna volgt de vormgeving van deze naam in een logo om nog beter af te stemmen op de waarden, doelen en de visie van het bedrijf.

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf zou kunnen kiezen voor een rebranding. Misschien willen ze een nieuwe doelgroep aan te spreken, uit te breiden naar nieuwe markten of afstand te nemen van negatieve associaties met het oude merk. Rebranding kan ook worden gebruikt om een oud of verouderd imago op te frissen, of meerdere fuseren onder één uniforme identiteit.

In het geval van Supply Chain Masters gaat het over het laatstgenoemde. Het ontstond namelijk in 2021 toen VIB en OTM fuseerden. Het proces start met een grondige analyse van het huidige merk van beide bedrijven. De sterke en zwakke punten, evenals de doelgroep en het concurrentielandschap worden hier in kaart gebracht. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe merkstrategie.

Zodra de nieuwe merkstrategie op zijn plaats is, is het tijd om de rebranding te implementeren. Dit omvat doorgaans het bijwerken van alle bedrijfsmaterialen, inclusief visitekaartjes, briefpapier, website en marketingmateriaal. Een sterk, verenigd merk kan een bedrijf helpen zich te onderscheiden van de concurrentie, vertrouwen op te bouwen bij klanten en nieuwe niveaus van succes te bereiken. Bovendien kan een succesvolle rebranding.