Solentra, een opleidings
programma voor mensen met een migratie achtergrond.

Solentra vzw biedt transculturele psychiatrische zorg aan personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen kunnen bij ons terecht. Het is onze missie om psychische zorg voor deze doelgroep toegankelijker, efficiënter en kwalitatiever te maken en zo bij te dragen tot de derde duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de VN (SDG3). We vertrekken daarbij vanuit de mensenrechtenbenadering en een brede ecologische visie op gezondheid. 

lorem ipsum en nogietwa

lorem ipsum en nogietwa

Media Belgium ons team Tijl

Mijn naam is Tijl en ik trek graag mijn wenkbrouw op.

Tijl

lorem ipsum en nogietwa

lorem ipsum en nogietwa